Dịch vụ

Lịch bảo dưỡng xe du lịch ( Đại Nam Auto Sever )

Cập nhật : 2015-01-26

Lượt xem : 528

Thời hạn bảo dưỡng xe sẽ tự động xuất hiện trên bảng hiển thị đa năng khoảng 1 tháng hoặc 1.000 km trước khi tới hạn bảo dưỡng xe khi đề xe hoặc khi xe đang chạy. Vì vậy, các hiển thị “SERVICE A” hoặc “SERVICE B” cho biết loại bảo dưỡng nào đã tới hạn phải làm.

Thời hạn bảo dưỡng xe sẽ tự động xuất hiện trên bảng hiển thị đa năng khoảng 1 tháng


hoặc 1.000 km trước khi tới hạn bảo dưỡng xe khi đề xe hoặc khi xe đang chạy.

Vì vậy, các hiển thị “SERVICE A” hoặc “SERVICE B” cho biết loại bảo dưỡng nào đã tới hạn phải làm.

Thời hạn của lần bảo dưỡng tiếp theo sẽ hiển thị hoặc bằng số ngày hoặc bằng số kílômét (km),

tuỳ thuộc vào phong cách chạy xe của bạn.

Do vậy, một phong cách chạy xe ôn hoà với tốc độ máy trung bình và tránh các chuyến đi ngắn sẽ làm tăng khoảng cách này lên và ngược lại.

Một tín hiệu âm thanh cũng sẽ phát ra nếu thời hạn bảo dưỡng bị vượt qua.

Các hiển thị sau đây, dùng để ví dụ về “SERVICE A” có thể xuất hiện:

- “SERVICE A” “CÒN xxx NGÀY NỮA”
- “SERVICE A” “CÒN xxx km NỮA”
- “SERVICE A” “ĐÃ QUÁ xxx NGÀY RỒI”
- “SERVICE A” “ĐÃ QUÁ xxx km RỒI”
- “SERVICE A” “GIỜ ĐÃ TỚI HẠN!”

Ghi chú:

    Việc không làm bảo dưỡng vào thời hạn đã định có thể sẽ làm mất hiệu lực bảo hành cũng như các thiện chí về bảo hành.

    Để gọi ra thời hạn bảo dưỡng, đặt lại hiển thị bảo dưỡng và cài đặt lại các thời hạn bằng cách thủ công, vui lòng xem cuốn cẩm nang sử dụng xe C-Class (W203) các trang từ 157 đến 158, xe E-Class (W210) các trang từ 113 đến 114.


Hệ thống chủ động báo tới hạn bảo dưỡng ASSYST

ASSYST (Đèn báo bảo dưỡng)

 

 

Chiếc xe du lịch mang nhãn hiệu Mercedes-Benz của bạn đã được trang bị hệ thống chủ động báo tới hạn bảo dưỡng (ASSYST), nhằm xác định thời điểm bảo trì cho mỗi xe khác nhau.


Để biết thêm chi tiết về các công việc của “SERVICE A” và “SERVICE B”, Qúy khách hàng vui lòng xem bảng dưới đây:

     
Công việc do các xưởng ủy quyền của MBV thực hiện (Áp dụng cho xe C-Class – model: W203; E-Class – model: W210)

 

 

 

Tin khác

Top