Dịch vụ

2015-01-26

528 view

Lịch bảo dưỡng xe du lịch ( Đại Nam Auto Sever )

Thời hạn bảo dưỡng xe sẽ tự động xuất hiện trên bảng hiển thị đa năng khoảng 1 tháng hoặc 1.000 km trước khi tới hạn bảo dưỡng xe khi đề xe hoặc khi xe đang chạy. Vì vậy, các hiển thị “SERVICE A” hoặc “SERVICE B” cho biết loại bảo dưỡng nào đã tới hạn phải làm.

2015-01-26

896 view

Lịch bảo dưỡng xe Sprinter ( Đại Nam Auto Service )

Lịch bảo dưỡng cho loại xe MB100 Series ( Đại Nam Auto Service )

Top